site

  1. teraspy

    LG webOS TV developer SDK

    Dün adem lg webostan bahsedince daha önce denemeler yaptığım ama çok da üzerinde durmadığım meşhur webos derlemesini belki ilgilenen olur diyerek buraya aktarmak istedim .Herşey tek dosya içinde ,ben full olanı indirmiştim,ama yeniden indirip tekrar kurdum ki bu gün kaldıracaktım (uninstall)...
  2. K

    Tavsiye Forumu Logo Çalışmam

    Eğer kızmazsanız forum için logo çalışması yaptım.